Dla prasy

Szanowni Państwo.

W dniu 29 maja w naszym mieście we Wrocławiu oficjalnie rozpocznie VII Marsz dla Rodzin który pójdzie pod hasłem "Rodzina bezcennym darem!".

Marsz dla Rodzin został objęty Patronatem księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego.
Marsz rozpocznie Msza św. o godzinie 11.00 w Kościele Św Krzyża na placu Kościelnym na Ostrowie Tumskim. Po mszy rodzice i dzieci, dziadkowie i wszyscy protagoniści rodziny przejdą ulicami Wrocławia, aby podkreślić wartość i znaczenie rodzinnych więzów w dzisiejszym świecie. Uroczyste przejście zakończy Piknik Rodzinny na Wyspie Słodowej, gdzie od godziny 14.00 czekać będą już kolejne atrakcje.

Marsz dla Rodzin jest radosną manifestacją dla tradycyjnych wartości jaką jest rodzina. Wezmą w niej udział wspólnoty, ruchy, duszpasterstwa i pozarządowe organizacje związane z działalnością na rzecz rodziny. Rodziny posiadają w sobie potencjał do tego by wpływać na najbliższe otoczenie i zmieniać świat na lepszy. Warto jedynie by był on pielęgnowany i świadomie kierowany również poza mury domu rodzinnego. Warto by wartości i relacje, które sprawiają, że nasze rodziny są miejscami nam najbliższymi były również częścią świata, w którym żyjemy.
Zwracamy uwagę, że rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań, norm postępowania, rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę.
To rodzina jest pierwszym miejscem kształtowania tożsamości kulturowej, historycznej i terytorialnej, tak istotnej w budowaniu wspólnoty lokalnej. Identyfikacja z najbliższym otoczeniem, z funkcjonującymi tam specyficznymi wartościami, przywiązanie do symboli i miejsc stanowi bodziec do angażowania się w sprawy wspólnoty miejscowej i samorządu, na rodzinie zasadzają się plany przyszłości naszego miasta. Dlatego maszerujemy pod hasłem: "Rodzina bezcennym darem!"

Chodźcie z nami, z rodzinami!

Marsz dla Rodzin © 2010   Designed by AAP
sponsorzy Ojcowie Paulini | Koinonia Jan Chrzciciel Wrocław