TRASA Wrocławskiego Marszu Rodzin.

Wrocławski Marsz Rodzin

Regulamin porządkowy Marszu dla Rodzin:
1. W Marszu biorą udział osoby zainteresowane charakterem i celem Marszu, który jest wyszczególniony na stronie www.marszdlarodzin.pl
2. Marsz przechodzi trasą wyszczególniona na tejże stronie internetowej
3. Marsz ma charakter pokojowy, niekonfrontacyjny, ukierunkowany na rodzinę i jej protagonistów
4. Osoby zakłócające porządek Marszu:
- zakłócające swoim zachowaniem ustalony przez organizatorów program i plan Marszu dla Rodzin,
- skandujące okrzyki lub wnoszące transparenty, flagi itp. o treści nieuzgodnionej z celem Marszu i zaleceniami Organizatorów,
- propagujące treści w różnorodnej formie np. ulotek a niosące treści niezgodne z charakterem Marszu,
będą musiały liczyć się z usunięciem z Marszu przez Służbę Porządkową lub Policję
5. W sprawach wymagających wyjaśnienia, pomocy należy kierować się podczas Marszu do Organizatorów.

Marsz dla Rodzin © 2010   Designed by AAP
sponsorzy Ojcowie Paulini | Koinonia Jan Chrzciciel Wrocław